Kan’tain’tjag’tain’tköpa’tain’tett’tain’tGuldmedlemskap’tain’tmed’tain’tPayPal?

Ja,’tain’tdetta’tain’tgår’tain’talldeles’tain’tutmärkt’tain’ti’tain’tföljande’tain’tländer:

 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Schweiz
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Danmark
 • Estland
 • Spanien
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Unger
 • Irland
 • Italien
 • Liechtenstein
 • Luxemburg
 • Lettland
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Sverige
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Turkiet
 • Storbritannien

Hur’tain’tkan’tain’tjag’tain’tta’tain’tbort’tain’tmin’tain’tkreditkortsinformation?

Om’tain’tdu’tain’tvill’tain’tta’tain’tbort’tain’tkreditkortsinformationen’tain’tmåste’tain’tdu’tain’tgöra’tain’tföljande:

 • Logga’tain’tin’tain’tpå’tain’tditt’tain’tcam4.com-konto.
 • Klicka’tain’tpå’tain’tdet’tain’tlilla’tain’tkugghjulet’tain’tlängst’tain’tupp’tain’ttill’tain’thöger’tain’tpå’tain’tskärmen.
 • Välj’tain’tMitt’tain’tkonto.
 • Välj’tain’tBetalning’tain’toch’tain’tAbonnemang’tain’ti’tain’tvänstra’tain’tmenyn.
 • Avmarkera’tain’t“Aktivera’tain’tkassa’tain’ti’tain’tett’tain’tsteg’tain’tför’tain’tlättare’tain’tköp”.

Detta’tain’tkräver’tain’tatt’tain’tdu’tain’tanger’tain’ten’tain’tbetalningsinformation’tain’tvarje’tain’tgång’tain’tdu’tain’tgör’tain’tett’tain’tköp.
Du’tain’tkan’tain’tåteraktivera’tain’tfunktionen’tain’tigen’tain’tgenom’tain’tatt’tain’tmarkera’tain’t”Aktivera’tain’tkassa’tain’ti’tain’tett’tain’tsteg’tain’tför’tain’tlättare’tain’tköp”.

Support’tain’tför’tain’tfakturering

Kontakta’tain’tden’tain’tbetalningsprocessor’tain’tsom’tain’tdu’tain’tanvände’tain’tnär’tain’tdu’tain’tköpte’tain’tditt’tain’tGuld-medlemskap’tain’tgenom’tain’tatt’tain’tbesöka’tain’tderas’tain’tsupportlänk.’tain’tDitt’tain’ttransaktions-ID’tain’tfinns’tain’tpå’tain’tdina’tain’tkredit/bankkortshandlingar.’tain’tDu’tain’tkan’tain’tockså’tain’tkontakta’tain’tbetalningsprocessorn’tain’tvia’tain’te-post’tain’teller’tain’ttelefon.
Epoch’tain’t-’tain’tKreditkorts’tain’tsupport

 • Webbplats:’tain’thttps://epoch.com
 • Telefonnummer:’tain’t1-800-893-8871’tain’tInt.’tain’tTel.:’tain’t1-310-664-5810
 • E-post:’tain’tBilling@billingsupport.com
 • Skype:’tain’tTullfritt:’tain’t1-800-893-8871

Om’tain’tdu’tain’tvill’tain’tavbryta’tain’tditt’tain’tGuldmedlemskap’tain’tsom’tain’tköpts’tain’tvia’tain’tEpoch,’tain’tbesök’tain’thttps://epoch.com/find_purchase?ref=bl

SegPay

 • Webbplats:’tain’thttps://cs.segpay.com/
 • Telefonnummer:’tain’tamerikanska’tain’toch’tain’tkanadensiska’tain’tinvånare:’tain’t1-888-376-0948’tain’teller’tain’t1-866-450-4000’tain’tDirektnummer:’tain’t+’tain’t1-954-414-1610’tain’teller’tain’t+1-514-788-5368
 • E-post:’tain’thelp@segpay.com
 • Live’tain’tChat:’tain’thttps://chat.segpay.com/

Om’tain’tdu’tain’tvill’tain’tavbryta’tain’tditt’tain’tGuldmedlemskap’tain’tsom’tain’tköpts’tain’tvia’tain’tSegPay,’tain’tbesök’tain’thttps://cs.segpay.com/

DialXS’tain’t(Betalningar’tain’tutförda’tain’tvia’tain’tiDEAL,’tain’tBankcontact,’tain’tGiroPay,’tain’tSofort/Klarna’tain’t&’tain’tDankort’tain’t&’tain’tKreditkort’tain’ttill’tain’tCuroPayments)

Om’tain’tdu’tain’tvill’tain’tavbryta’tain’tditt’tain’tGuldmedlemskap’tain’tsom’tain’tköpts’tain’tvia’tain’tDialXS,’tain’tbesök’tain’twww.dialxs.com/cam4cancel-subscription/

Hur’tain’tuppdaterar’tain’tjag’tain’tmin’tain’tkortinformation?

Om’tain’tdu’tain’tvill’tain’tbyta’tain’tkreditkort’tain’teller’tain’tse’tain’tandra’tain’tbetalningsalternativ,’tain’tvänligen’tain’tgör’tain’tföljande:

 • Logga’tain’tin’tain’tpå’tain’tditt’tain’tcam4.com-konto.
 • Klicka’tain’tpå’tain’tdet’tain’tlilla’tain’tkugghjulet’tain’tlängst’tain’tupp’tain’ttill’tain’thöger’tain’tpå’tain’tskärmen.
 • Välj’tain’tMitt’tain’tkonto
 • Välj’tain’tBetalning’tain’toch’tain’tAbonnemang’tain’ti’tain’tmenyn’tain’ttill’tain’tvänster.
 • Avmarkera’tain’t”Aktivera’tain’tkassa’tain’ti’tain’tett’tain’tsteg’tain’tför’tain’tlättare’tain’tköp”.

Detta’tain’tkräver’tain’tatt’tain’tdu’tain’tanger’tain’ten’tain’tbetalningsinformation’tain’tvarje’tain’tgång’tain’tdu’tain’tgör’tain’tett’tain’tköp.
Du’tain’tkan’tain’tåteraktivera’tain’tfunktionen’tain’tigen’tain’tgenom’tain’tatt’tain’tmarkera’tain’t”Aktivera’tain’tkassa’tain’ti’tain’tett’tain’tsteg’tain’tför’tain’tlättare’tain’tköp”.

Kan’tain’tjag’tain’tköpa’tain’tett’tain’tGuldmedlemskap’tain’tmed’tain’ttokens?

Du’tain’tkan’tain’tköpa’tain’tett’tain’tGuldmedlemskap’tain’tmed’tain’ttokens’tain’tså’tain’tlänge’tain’tdu’tain’thar’tain’tminst’tain’t125’tain’ttokens’tain’ttillgängliga’tain’tpå’tain’tditt’tain’tkonto.
Performers’tain’t-’tain’tFyll’tain’ti’tain’tföljande’tain’tsteg’tain’t(Ditt’tain’tkonto’tain’tmåste’tain’tvara’tain’tgodkänt’tain’tav’tain’tCam4bucks’tain’tför’tain’tatt’tain’tgenomföra’tain’tdenna’tain’tförfrågan):
1.’tain’tLogga’tain’tin’tain’tpå’tain’tditt’tain’tCam4bucks.com-konto’tain’toch’tain’tkonvertera’tain’tdina’tain’tinkomster’tain’ttill’tain’ttokens’tain’tunder’tain’tfliken’tain’tBetalningsmetod’tain’t(du’tain’tbehöver’tain’tminst’tain’t125’tain’ttokens).
2.’tain’tLogga’tain’tin’tain’tpå’tain’tditt’tain’tCam4.com-konto’tain’toch’tain’tklicka’tain’tpå’tain’tUPPGRADERA’tain’tTILL’tain’tGULD’tain’ti’tain’tden’tain’tsvarta’tain’trutan.’tain’tNär’tain’tskärmen’tain’tför’tain’tinköp’tain’tdyker’tain’tupp’tain’tska’tain’tdu’tain’tkunna’tain’tse’tain’tett’tain’t”Cam4’tain’tToken-Kort”.
Om’tain’tdu’tain’tinte’tain’tser’tain’talternativet’tain’t”Cam4’tain’tToken-Kort”,’tain’tberor’tain’tdet’tain’tpå’tain’tett’tain’tdu’tain’tmåste’tain’taktivera’tain’tdetta’tain’talternativ’tain’ti’tain’tdin’tain’tprofil.

 • Logga’tain’tin’tain’tpå’tain’tditt’tain’tCAM4.com-konto.
 • Klicka’tain’tpå’tain’tdet’tain’tlilla’tain’tkugghjulet,’tain’thögst’tain’tupp’tain’ttill’tain’thöger’tain’tpå’tain’tskärmen.
 • Klicka’tain’tpå’tain’tBetalning’tain’toch’tain’tAbonnemang’tain’ti’tain’tvänstra’tain’tmenyn.
 • Avmarkera’tain’tAktivera’tain’tkassa’tain’ti’tain’tett’tain’tsteg’tain’tför’tain’tlättare’tain’tköp

Du’tain’tborde’tain’tnu’tain’tkunna’tain’tklicka’tain’tpå’tain’tUPPGRADERA’tain’tTILL’tain’tGULD’tain’toch’tain’tse’tain’tkortet.
OBS!’tain’tDu’tain’tmåste’tain’tse’tain’ttill’tain’tatt’tain’tdu’tain’thar’tain’tminst’tain’t125’tain’ttokens’tain’ti’tain’tditt’tain’tkonto’tain’tvarje’tain’tmånad’tain’tför’tain’tatt’tain’tfortsätta’tain’tatt’tain’tförnya’tain’tmedlemskapet.