Vad’tain’tär’tain’tdricks-ljud?

Varje’tain’tgång’tain’ttokens’tain’tskickas’tain’ttill’tain’ten’tain’tperformer,’tain’tspelas’tain’tett’tain’tljud’tain’tupp’tain’tför’tain’tden’tain’tsom’tain’tdricksar,’tain’tperformern’tain’toch’tain’talla’tain’tandra’tain’ttittare’tain’ti’tain’tchatten.
Dricks-ljud’tain’tförändras’tain’tbaserat’tain’tpå’tain’tdess’tain’tstorlek.’tain’tDet’tain’tfinns’tain’tfyra’tain’tnivåer’tain’tav’tain’tdricks-ljud.

Nivå ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’tTokenbelopp
Nivå’tain’tett ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t1’tain’t-’tain’t4

Nivå’tain’ttvå ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t 5’tain’t-’tain’t49

Nivå’tain’ttre ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t 50’tain’t-’tain’t249

Nivå’tain’tFyra ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t ’tain’t250+

Ju’tain’tstörre’tain’tdricks’tain’tdesto’tain’tkraftigare’tain’toch’tain’tlängre’tain’tblir’tain’tljudet.

How’tain’tDo’tain’tI’tain’tBuy’tain’tVideos’tain’tFrom’tain’tPerformer’tain’tShops?

You’tain’tcan’tain’tuse’tain’ttokens’tain’tto’tain’tbuy’tain’thomemade’tain’tvideos’tain’tfrom’tain’tperformer’tain’tshops! 

Buying’tain’tvideos’tain’tfrom’tain’tperformer’tain’tShops’tain’tis’tain’ta’tain’tsafer,’tain’teasier’tain’tway’tain’tto’tain’tcollect’tain’tamateur’tain’tvideos’tain’tfrom’tain’tthe’tain’tperformers’tain’tyou’tain’tlove’tain’tto’tain’twatch.’tain’tWith’tain’tperformer’tain’tShops,’tain’tno’tain’tpersonal’tain’tinformation’tain’tneeds’tain’tto’tain’tbe’tain’texchanged’tain’t–’tain’tjust’tain’tclick’tain’tthe’tain’tthumbnail’tain’tand’tain’tadd’tain’tit’tain’tto’tain’tyour’tain’tLibrary!

You’tain’tcan’tain’tfind Shops’tain’tat’tain’tthe’tain’ttop’tain’tof’tain’ta’tain’tperformer’s’tain’tprofile’tain’tif’tain’tthey’tain’thave’tain’tuploaded’tain’tcontent’tain’tfor’tain’tsale.

performer shop

 

Each’tain’tvideo’tain’thas’tain’ta’tain’tthumbnail’tain’tthat’tain’tgives’tain’tyou’tain’tmore’tain’tinformation.

Screen Shot 2017-04-07 at 10.42.09 AM

1.’tain’tPrice’tain’t–’tain’tThe’tain’ttoken’tain’tcost’tain’tto’tain’tbuy’tain’tthe’tain’tvideo.’tain’tIf’tain’tthis’tain’tsays’tain’t”Free”,’tain’tyou’tain’tcan’tain’tadd’tain’tthe’tain’tvideo’tain’tto’tain’tyour’tain’tlibrary’tain’tat’tain’tno’tain’tcost!

2.’tain’tLength’tain’t–’tain’tHow’tain’tlong’tain’tthe’tain’tvideo’tain’tis.

3.’tain’tLikes’tain’t–’tain’tHow’tain’tmany’tain’tlikes’tain’tthe’tain’tvideo’tain’thas.’tain’tYou’tain’tcan’tain’tonly’tain’tlike’tain’ta’tain’tvideo’tain’tonce’tain’tit’tain’thas’tain’tbeen’tain’tpurchased.

4.’tain’tViews’tain’t–’tain’tHow’tain’tmany’tain’ttimes’tain’tthe’tain’tvideo’tain’thas’tain’tbeen’tain’twatched.

5.’tain’tInformation’tain’t–’tain’tClick’tain’tthis’tain’tto’tain’tsee’tain’ta’tain’tlonger’tain’tdescription’tain’tof’tain’tthe’tain’tvideo.

6.’tain’tTitle’tain’t–’tain’tWhat’tain’tthe’tain’tvideo’tain’tis’tain’tcalled!

7.’tain’tTags’tain’t–’tain’tThese’tain’tmake’tain’tthe’tain’tvideo’tain’teasier’tain’tto’tain’tfind’tain’tin’tain’tyour’tain’tlibrary.

 

 

Once’tain’tyou’tain’tbuy’tain’ta’tain’tvideo,’tain’tit’tain’tgets’tain’tadded’tain’tto’tain’tyour’tain’tLibrary.’tain’tYour’tain’tLibrary’tain’tcan’tain’tbe’tain’tfound’tain’tin’tain’tyour’tain’taccount.

Screen Shot 2017-04-07 at 10.25.47 AM

You’tain’tcan’tain’tcome’tain’tback’tain’tto’tain’tyour’tain’tlibrary’tain’tany’tain’ttime’tain’tto’tain’twatch’tain’tyour’tain’tvideos!

Screen Shot 2017-04-07 at 10.53.12 AM

Vad’tain’tär’tain’tCam4’tain’tTokens?

Token’tain’tär’tain’tden’tain’tvaluta’tain’tsom’tain’tanvänds’tain’tpå’tain’tCam4’tain’tför’tain’ten’tain’tmängd’tain’tolika’tain’tfunktioner’tain’t-’tain’tdu’tain’tkan’tain’tanvända’tain’ttokens’tain’ttill’tain’tatt’tain’tge’tain’tperformers’tain’tdricks,’tain’tskicka’tain’tCam4-gåvor,’tain’ttitta’tain’tpå’tain’tPrivate’tain’tShows’tain’toch’tain’tmycket’tain’tmer.’tain’tAlla’tain’tfunktioner’tain’tsom’tain’tkräver’tain’ttokens’tain’tär’tain’thelt’tain’tfrivilliga,’tain’tmen’tain’tatt’tain’tge’tain’tdina’tain’tfavorit-performers’tain’tdricks’tain’teller’tain’tgåvor’tain’tär’tain’tett’tain’tutmärkt’tain’tsätt’tain’tatt’tain’tdu’tain’tnjuter’tain’tav’tain’tshowen.
Tokens’tain’tfinns’tain’ti’tain’ten’tain’tmängd’tain’tolika’tain’tpaket;’tain’tJu’tain’tstörre’tain’ttoken-paket,’tain’tdesto’tain’tlägre’tain’tkostnad.’tain’tKlicka’tain’thär’tain’tför’tain’tatt’tain’tse’tain’tde’tain’ttillgängliga’tain’tpaketen.’tain’tPerformers’tain’tkan’tain’tlösa’tain’tin’tain’ttokens’tain’tsom’tain’tuppnåtts’tain’tunder’tain’tshower’tain’tnär’tain’tsom’tain’thelst’tain’tför’tain’tmotsvarande’tain’tkontantvärde.’tain’tFör’tain’tmer’tain’tinformation,’tain’tbesök’tain’tCam4Bucks.