Håll’tain’tutkik’tain’tefter’tain’tbedragare

Det’tain’tär’tain’tomöjligt’tain’tatt’tain’tveta’tain’tom’tain’tnågon’tain’tsom’tain’tdricksar’tain’tdig’tain’tär’tain’ten’tain’tbedragare,’tain’tmen’tain’tdet’tain’tfinns’tain’tsaker’tain’tdu’tain’tkan’tain’thålla’tain’tutkik’tain’tefter’tain’tför’tain’tatt’tain’tbättre’tain’tkunna’tain’tundvika’tain’tbedrägeri.


Nya’tain’tmedlemmar
Du’tain’tkan’tain’tse’tain’tnär’tain’tnågon’tain’tblev’tain’tmedlem’tain’tpå’tain’tCAM4’tain’tgenom’tain’tatt’tain’ttitta’tain’ti’tain’tderas’tain’tprofil.’tain’tHelt’tain’tnya’tain’tanvändare’tain’tsom’tain’tdricksar’tain’tdig’tain’tstora’tain’tmängder’tain’tkan’tain’tvara’tain’ten’tain’tindikation’tain’tpå’tain’tbedrägeri.’tain’tDetta’tain’tbehöver’tain’tgivetvis’tain’tinte’tain’tvara’tain’tså,’tain’tmen’tain’tdet’tain’tär’tain’tbra’tain’tatt’tain’tha’tain’tdet’tain’ti’tain’tåtanke.’tain’tNågon’tain’tsom’tain’thar’tain’ten’tain’tlängre’tain’thistoria’tain’tpå’tain’tCAM4’tain’ttenderar’tain’tatt’tain’tvara’tain’tsäkrare,’tain’tmen’tain’tdet’tain’tfinns’tain’talltid’tain’ten’tain’tmöjlighet’tain’tför’tain’ten’tain’tmedlem’tain’tatt’tain’tkontakta’tain’tsin’tain’tbank’tain’toch’tain’tpåstå’tain’tatt’tain’tde’tain’tinte’tain’tkänner’tain’tvid’tain’tde’tain’tköp’tain’tsom’tain’tgjorts’tain’toch’tain’tfå’tain’ten’tain’tåterbetalning’tain’tutförd.


Dricks-beteende
Det’tain’tfinns’tain’ten’tain’tdel’tain’tsaker’tain’tdu’tain’tkan’tain’tspana’tain’tefter’tain’tunder’tain’tdin’tain’tshow’tain’tsom’tain’tbör’tain’tväcka’tain’tmisstänksamheten’tain’thos’tain’tdig.’tain’tHär’tain’tär’tain’tnågra:

  • Om’tain’tnågon’tain’tdu’tain’tchattar’tain’tmed’tain’tdricksar’tain’tdig’tain’tmedan’tain’tdu’tain’tär’tain’tpåklädd.’tain’tSpeciellt’tain’tom’tain’tdenne’tain’tskickar’tain’tdig’tain’tstora’tain’tsummor’tain’toch’tain’tom’tain’tdu’tain’tinte’tain’tkänner’tain’ttill’tain’tdenna’tain’tperson’tain’tsedan’tain’ttidigare’tain’toch’tain’tvet’tain’tatt’tain’tdu’tain’tkan’tain’tlita’tain’tpå’tain’then.
  • Om’tain’tnågon’tain’tdricksar’tain’tdig’tain’töver’tain’tdet’tain’tbelopp’tain’tni’tain’tkommit’tain’töverens’tain’tom.
  • Om’tain’tnågon’tain’tdricksar’tain’tdig’tain’tutan’tain’tatt’tain’tni’tain’thar’tain’tchattat’tain’teller’tain’tutan’tain’tatt’tain’tha’tain’ten’tain’tförfrågning’tain’ti’tain’tgengäld’tain’t-’tain’tsärskilt’tain’tom’tain’tförfrågningar’tain’tingår’tain’tsom’tain’tett’tain’tav’tain’tdina’tain’tmål.
  • Om’tain’tnågon’tain’tdricksar’tain’tdig’tain’toch’tain’tstrax’tain’tdärpå’tain’tlämnar’tain’trummet.

De’tain’tflesta’tain’tsom’tain’tdricksar,’tain’tsärskilt’tain’tnya’tain’tmedlemmar,’tain’tgör’tain’tdet’tain’ti’tain’tmindre’tain’tdoser’tain’tför’tain’tatt’tain’tse’tain’tom’tain’tde’tain’tkan’tain’tlita’tain’tpå’tain’tatt’tain’tperformern’tain’tutför’tain’tdet’tain’tsom’tain’tutlovas.’tain’tEn’tain’ttumregel’tain’tatt’tain’tha’tain’ti’tain’tåtanke:’tain’tEn’tain’tperson’tain’tsom’tain’tkastar’tain’tpengar’tain’thejvilt’tain’tomkring’tain’tsig’tain’tkanske’tain’tinte’tain’tanvänder’tain’tsina’tain’tegna’tain’tpengar.


Spåra’tain’tbedrägeri
Om’tain’tdu’tain’tvid’tain’tupprepade’tain’ttillfällen’tain’thar’tain’tproblem’tain’tmed’tain’tbedrägeri’tain’tfrån’tain’tett’tain’tvisst’tain’tland,’tain’tkan’tain’tdet’tain’tvara’tain’tdags’tain’tatt’tain’tlägga’tain’ttill’tain’tlandet’tain’ttill’tain’tdin’tain’tblocklista.


Hur’tain’tdu’tain’tgår’tain’ttill’tain’tväga’tain’tom’tain’tdu’tain’ttror’tain’tatt’tain’tdu’tain’tblivit’tain’tutsatt’tain’tför’tain’tbedrägeri:
Om’tain’tdu’tain’tkänner’tain’tpå’tain’tdig’tain’tatt’tain’tnågon’tain’tinte’tain’tgår’tain’tatt’tain’tlita’tain’tpå’tain’toch’tain’tvägrar’tain’tge’tain’tdig’tain’tden’tain’tdricks’tain’tsom’tain’tni’tain’tkommit’tain’töverens’tain’tom,’tain’tvänligen’tain’tmeddela’tain’toss’tain’tpå’tain’ttipping@cam4.com’tain’tså’tain’tvi’tain’ttar’tain’thand’tain’tom’tain’tdet’tain’tåt’tain’tdig.
Tänk’tain’tpå’tain’tatt’tain’talla’tain’ttokens’tain’tsom’tain’tdricksas’tain’tköps’tain’tvia’tain’ten’tain’tav’tain’tvåra’tain’tprocessorer.’tain’t’Voids’’tain’tär’tain’ttokens’tain’tsom’tain’thar’tain’tköpts’tain’tmed’tain’tett’tain’tstulet’tain’tkreditkort’tain’teller’tain’tnär’tain’ten’tain’tperson’tain’tsom’tain’tdricksat’tain’thar’tain’tkontaktat’tain’tsin’tain’tbank’tain’toch’tain’tpåstått’tain’tatt’tain’tdet’tain’tinte’tain’tvar’tain’then’tain’tsom’tain’tköpte.

“Fejk-Tokens”’tain’texisterar’tain’tinte.’tain’tSå’tain’tkallade’tain’t‘Token’tain’tadders’’tain’tär’tain’t.exe-filer’tain’tsom’tain’tär’tain’tutformade’tain’tför’tain’tatt’tain’tstjäla’tain’tdin’tain’tinloggning’tain’toch’tain’tkompromettera’tain’tditt’tain’tkonto’tain’toch’tain’tska’tain’taldrig’tain’tklickas’tain’tpå.’tain’tOm’tain’tdu’tain’thittar’tain’ten’tain’tlänk’tain’ttill’tain’ten’tain’ttoken-adder,’tain’trapportera’tain’tden’tain’ttill’tain’toss’tain’tpå:’tain’ttechnical@cam4.com’tain’tså’tain’tatt’tain’tvi’tain’tkan’tain’tta’tain’tbort’tain’tden.

[Total: 0    Average: 0/5]