CAM4 Spel-center

Roll the Dice

I det här spelet bestämmer performern kostnaden per tärningskast och vilka 6 vinster som ligger i potten. Spelet kan inte aktiveras förrän alla 6 alternativen är ifyllda och ett pris per kast har angetts.

 

Vänligen notera:

  • Fältet för kostnad har en begränsning på 3 siffror.
  • Fältet för vinsterna har en begränsning på 25 tecken.

När spelet har startats kommer alla tittare i rummet att kunna spela Roll the Dice.

När du klickar på ‘Spela Roll the Dice’-knappen öppnas ett spelfönster över chatten. Här kan tittaren se kostnadspriset per kast, de priser som går att vinna och en ‘Roll The Dice’-knapp, som slumpmässigt väljer ett pris.
Efter ett kast pausas spelet i 1 minut, för att performern ska ha tid på sig att utföra den belöning som utlovats. Om 1 minut är för mycket, kan performern återställa timern.


Token Keno

I det här spelet kan performern utlova upp till 12 vinster med valt pris. Varje alternativ som läggs till i spelet måste ha en vinst och en kostnad. För att starta spelet måste performern klicka på ‘Starta Token Keno’-knappen. När spelet har startats kan alternativen inte längre redigeras. En chattmeddelande meddelar alla medlemmar i rummet att spelet har aktiverats.

Begränsningar:

  • Fältet för kostnadspris har en begränsning på 3 siffror.
  • Fältet för vinst har en begränsning på 15 tecken.

Alla tittare kan nu se ‘Token Keno’-knappen i aktivitetsfältet under spelaren (performern), klickar man på knappen dyker spelfönstret upp i chattfönstret. Här visas en lista över vinsterna och vad det kostar att låsa upp dessa vinster. Tittaren är inte medveten om vilken vinst som tillhör vilken kostnad. För att spela spelet måste tittaren klicka på den ruta som han eller hon vill låsa upp.

En chattmeddelande skickas för att informera alla medlemmar i rummet om att tittaren låste upp ett pris. Spelet pausat i 1 minut, ör att performern ska ha tid på sig att utföra den belöning som utlovats. Om 1 minut är för mycket, kan performern återställa timern. De olåsta vinsterna visas i spelfönstret som gråtonade. Efter det att den sista rutan har valts är spelet slut.
Performern kan avsluta spelet när som helst, detta görs i fönstret för spelinställningar genom att klicka på ‘Avsluta Token Keno’-knappen.


Spin the Wheel

I det här spelet kan performern skapa ett antal vinster och ett pris per snurr. Minsta antal vinster är 6 och maximum är 12. Peformern måste ställa in priset per snurr och minst 6 vinster innan spelet kan börja!

 

Begränsningar:

  • Fältet för vinst får högst innehålla 25 tecken.
  • Fältet för kostnadspris har en begränsning på 3 siffror.

Performeren kan starta ”Spin Wheel” med ”Elimineringsläge” aktiv eller inte. Om ”Elimineringsläget” är aktivt, tas priserna bort en efter en från hjulet efter det att någon har snurrat och spelet avslutas först efter det att sista priset har vunnits. ”Elimineringsläget” kan inte stängas av när spelet är aktivt. Som standard är ”Elimineringsläge” inte markerat.

 

Tittarna måste betala för att snurra och vinna ett slumpmässigt pris. Efter att spelet har startat kommer ”Spelcenter” -knappen att ersättas med ”Spin the Wheel”, på spelarens sida.
När spelaren startat ett spel skickas ett chattmeddelande till alla användare med en lista på alla priser man kan vinna i spelet.

 

Alla tittare kommer se knappen ”Spin The Wheel”, och när de klickar på den, kommer Spin the Wheel-fönstret att visas över chatten. I spelfönstret kommer tittarna att ha en Snurr-knapp med kostnaden per snurr och hjulet med alla möjliga priser.

Alla användare får en notifikation om när ett pris har vunnits. Efter ett snurr blir spelet pausat i 1 minut, men performern har möjlighet att återuppta spelet innan minuten är slut genom att trycka på knappen ”Tillåt snurr”.

Performern kan avsluta spelet när som helst genom att klicka på ”Spin the Wheel”-knappen och ”Avsluta Spin the Wheel”.